ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์ Movieplazath.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ขอความร่วมมือโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างรอบคอบเนื่องจากการใช้บริการของเราอยู่ภายใต้การยอมรับของคุณเกี่ยวกับข้อความดังต่อไปนี้

เมื่อคุณสมัครใช้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ซึ่งหมายถึงการเรียกดูเว็บไซต์ เมื่อทำการสมัครแล้วเท่ากับว่าคุณยอมรับว่าได้อ่านและเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะยอมรับตามข้อความด้านล่างนี้

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านของผู้ใช้งานจะหมายถึงผู้ใช้งาน ส่วนปลายทางหมายถึง“เรา”หรือบริษัท Movieplazath.com ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้มีผลกับผู้ใช้งานทั้งหมดของ Movieplazath.com และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงโดเมนย่อย ในเวอร์ชั่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการโดยบริษัท

ทั้งนี้บริษัทสามารถเพิ่มหรือลบข้อความต่างๆ รวมไปถึงทำการปรับปรุงใดๆ ในนโยบายนี้ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ “เรา” หรือบริษัท Movieplazath.com แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเวอร์ชั่นที่ได้รับการปรับปรุง เนื่องจากการใช้งานจะเป็นไปตามเวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้น

เงื่อนไขอายุของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ขอเราไม่จำกัดอายุผู้ใช้งาน เพราะสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย แต่แนะนำต้องมีอายุอย่างน้อย 15 ปี เพราะถือว่าบรรลุนิติภาวะขึ้นหนึ่ง จึงจะสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้ ส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี อาจจะสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาได้ภายใต้การควบคุมดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายและความเหมาะสม เพราะภาพยนตร์บางเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่รุนแรงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม

สิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภาพยนตร์บนเว็บไซต์

เว็บไซต์ Movieplazath.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือระงับ และยุติภาพยนตร์หรือวิดีโอซีรีส์ต่าง ๆ ในเวลาไหนใดก็ได้ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขวิดีโอได้ตลอดเวลา แบบไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า อาจมีการชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในประกาศของผู้ใช้งาน หรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

เงื่อนไขการเข้าถึงเนื้อหา

  • 1. คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลภายในเท่านั้น
  • 2. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้
  • 3. การออกแบบ เค้าโครง และรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ใช่ของบริษัท

เมื่อคุณเข้าใช้งานในเว็บไซต์นี้ คุณจะพบกับข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทเนื่องจาก Movieplazath.com ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาภาพยนตร์และรายการต่างๆ ขึ้น โดยจะมีการรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งที่มาต่างๆ เป็นเว็บไซต์เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล

โดยทางเราจะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ สำหรับเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมดังเช่นมีการล่วงละเมิด หรือเป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคม โดยบริษัทไม่รับรองในเนื้อหาการชี้แนะ หรือคำแนะนำที่ไม่ใช่ของบริษัทใดๆ ที่แสดงไว้ ณ ที่นี่

นอกจากนี้ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียความเสียหายหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทดังกล่าว