Hilda and the Mountain King (2021) ฮิลดาและราชาขุนเขา

IMDB Rating: 45 votes, average 7.5 out of 10
gclub 24hr
Golden-slot
Gclub casino
Sbobet
Gclub online
Gclub
Gclub Casino
OPPA888

Hilda and the Mountain King (2021) ฮิลดาและราชาขุนเขา เมื่อฮิลดาตื่นขึ้นมาในร่างของโทรลล์ เธอต้องใช้ไหวพริบและความกล้าหาญเพื่อกลับบ้าน กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งและกอบกู้เมืองโทรลเบิร์ก

หลังจากเหตุการณ์ในป่าหิน ฮิลดาและบาบาเปลี่ยนสายพันธุ์ โดยบาบากลายเป็นมนุษย์ และฮิลดากลายเป็นโทรลล์ ฮิลดาออกไปผจญภัยเพื่อหาวิธีนำตัวเองกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง กับโจฮันนาแม่ของเธอ พยายามตามหาเธอบนภูเขา ฮิลดาต้องหาวิธีนำตัวเองกลับบ้านในฐานะมนุษย์ และป้องกันไม่ให้พลเมืองโทรลเบิร์กถูกโทรลล์รุกราน

Slot online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *