Choked Paisa Bolta Hai (2020) กระอัก

IMDB Rating: 22 votes, average 6.7 out of 10
gclub 24hr
Golden-slot
Gclub casino
Sbobet
Gclub online
Gclub
Gclub Casino
OPPA888

Choked Paisa Bolta Hai (2020) กระอัก

สาริตา พิลไล ทำงานเป็นเสมียนในธนาคารของรัฐบาล และอาศัยอยู่กับลูกชายชื่อสมเมียร์และสามีสุชานท์ที่เปลี่ยนงานทุก ๆ หกเดือน ศริตาเผชิญกับปัญหาการระบายน้ำในอ่างในครัว แต่สุชานต์ไม่สนใจที่จะซ่อมหรือโทรหาช่างประปา สาริตาเห็นว่าน้ำไหลอยู่ใต้อ่างของเธอ โดยที่ถุงพลาสติกซิปล็อคบางใบโผล่ออกมาซึ่งมีธนบัตร 1,000 รูปี สิ่งแรกที่เธอทำคือตรวจสอบธนบัตรจากสภาพอากาศของธนาคารว่าเป็นของจริง สาริตาได้รับการยืนยันว่าธนบัตรนั้นเป็นของจริงและเป็นจริง มันเป็นกระบวนการรายวันในการรวบรวมมัดจากการระบายน้ำ แต่ในไม่ช้าวิถีชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปทำให้ผู้คนตั้งคำถามแม้กระทั่งตัวละครของเธอ แต่ในเดือนตุลาคม 2559 นายกรัฐมนตรีอินเดียประกาศว่าปีศาจจะห้ามธนบัตร 500 และ 1,000 สกุลเงิน

Year:
Duration: 114 Min
Country:
Release:
Language:हिन्दी

Slot online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *