นโยบายการใช้งาน

นโยบายการใช้งาน Movieplazath.com

เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับภาพยนตร์เต็มเรื่อง ทั้งในรูปแบบพากย์ไทยและซับไทยโดยผู้เข้าชมสามารถเลือกได้หลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์, การ์ตูน, อนิเมชั่น, ซีรีส์ กับบริการที่ครบครันให้ผู้เข้าชมได้สนุกไปกับความบันเทิงตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับ นโยบายการใช้งาน Movieplazath.com นั้นผู้เข้าใช้บริการของเว็บไซต์จะต้องทำการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมดเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานที่เว็บไซต์กำหนดเอาไว้ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากนโยบายที่ผู้ใช้บริการต้องทำข้อตกลงแล้ว ยังรวมถึงลักษณะการใช้บริการที่เข้าข่ายผิดกฎหมายที่จะต้องทราบด้วย

การใช้บริการเว็บไซต์ที่เข้าข่ายมีความผิดมีอะไรบ้าง

การเข้าใช้บริการ Movieplazath.com หากคุณมีพฤติกรรมหลอกลวงฉ้อโกง ซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมาย หรือมีวัตถุประสงค์หรือผลใดๆ ในทางผิดกฎหมายหรือหลอกลวงฉ้อโกง จะถือว่านำผิดนโยบายการใช้งาน

ละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ ของท้องถิ่นหรือประเทศนั้นๆที่อยู่อาศัยจะถือเป็นการขัดต่อนโยบายการใช้งานของ Movieplazath.com

การเข้าใช้งาน Movieplazath.com โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำร้าย หรือพยายามทำร้ายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใด จะเป็นการกระทำที่ผิดกฎนโยบายการใช้งานของเว็บไซต์โดยตรง

ผู้เข้าใช้บริการส่งต่อหรือจัดให้มีการส่งวัสดุโฆษณาหรือวัสดุในการโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทาง Movieplazath.com หรือเนื้อหาส่งเสริมการขายหรือรูปแบบอื่นใดซึ่งเป็นการจูงใจอันคล้ายคลึงกัน (สแปม) จะถือการกระทำผิดเช่นเดียวกัน

การส่งต่อข้อมูลใดๆหรืออัพโหลดไฟล์ที่มีไวรัส โปรแกรม สปายแวร์ แอดแวร์หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นอันตราย และอาจทำให้เกิดผลร้ายต่อการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ใดๆ

นโยบายการเข้ารับใช้งาน movieplazath.com

ทาง Movieplazath.com จะไม่ทำการผลิตซ้ำ ทำคู่ฉบับ หรือทำสำเนาหรือขายซ้ำส่วนใดๆ ของเว็บไซต์เราซึ่งขัดต่อบทบัญญัติของเงื่อนไขเว็บไซต์โดยตรง

ทาง Movieplazath.com มีนโยบายการใช้งานที่ชัดเจน โดยจะไม่เข้าถึง รบกวน หรือกระทำให้เสียหายต่อผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้นโยบายการใช้งานทั้งหมดของ Movieplazath.com ที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้เข้าใช้งานจะต้องตกลงว่าหากเกิดกรณีข้อพิพาทตามนโยบายการใช้งาน ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ขึ้น ข้อพิพาทดังกล่าวอาจถูกเสนอต่อศาลอื่นที่มีเขตอำนาจนอกจากศาลไทยเพื่อพิจารณาได้

โดยทาง Movieplazath.com จะใช้ดุลยพินิจในการกำหนดว่า ผู้เข้าใช้บริการได้ใช้เว็บไซต์อย่างถูกต้องหรือมีการละเมิดนโยบายการใช้ที่ยอมรับได้ฉบับนี้หรือไม่ ซึ่งหากเกิดกรณีการละเมิดนโยบายฉบับนี้เราอาจดำเนินการตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมทันที โดยไม่มีข้อแม้